Standardni i latinoamerički plesovi 2018-03-11T21:26:28+00:00

Standardni i latinoamerički plesovi!

Plesove delimo u dve grupe: standardne i latino-američke. Latino-američki plesovi su poznati po svom lepršavom stilu i srastvenom zanosu. Pradomovina pravih latino-američkih plesova – kao što su npr. Samba, Rumba i Mambo – je Afrika. Afrički ples, kao kulturološku vrednost, sa sobom su poneli robovi u novu domovinu, u Južnu Ameriku u XVII i XVIII veku. Karakteristika tih plesova je, da se u celokupnom gibanju naglase izolacije pojedinih delova tela. Za razliku od standardnih plesova, latino-američki plesovi, kao i njihova muzika, žele nešto ispričati. Za latino-američke plesove je specifičan rad kukovima koje rotiramo oko svoje ose u nazad, kao i  rad lopatica, tako da spuštamo lopaticu na kuk.
U standardne plesove ubrajamo: engleski i bečki valcer, slowfox i quickstep. Osnova standardnih plesova je dinamično kretanje. Za razliku od latino-američkih plesova kod ovih plesova nema izraženog gibanja kukova. Standardni plesovi se često definišu kao – najveća moguća količina gibanja sa minimalnim vidnim naporom-. Svi standardni plesovi imaju iste osobine: zamah, dinamika i lakoća, oblik i lepota. Kretanje mora imati liniju, oblik i estetsku izražajnost. Noge su nosioci i motor kretanja.