Plesni klub Lot Lorijen 2018-03-16T13:38:19+00:00

Ples poboljšava komunikaciju među ljudima, stvara osećaj opuštenosti i dobrog raspoloženja, jača samopouzdanje, a za posledicu ima stvaranje novih prijateljstava.

Idealan je za relaksaciju dok istovremeno troši 300 kalorija za samo jedan sat vežbanja! Poboljšava koordinaciju, ravnotežu i podstiče pravilno držanje. Angažovanjem cele muskulature tela postiže se bolji tonus mišića i poboljšava cirkulacija.

Ujedno je dostupan svima bez obzira na godine i spretnost. Potrebno je poneti dobro raspoloženje i želju za novim saznanjima!

Naši kursevi

Zašto ples?

Kretanje je prvobitna izražajna forma kojom se čovek koristio u komunikaciji sa okolinom. Kretanje je očigledna čovekova potreba i nije vezana samo za svest već je čovekov podsvesni imperativ.

Svaki svoj osećaj čovek izražava kretanjem, snažnije i življe, što je određeno osećanje intenzivnije. Intenzitet i bogatstvo kretanja se razvija uporedo sa psihološkim razvijanjem konkretnih emocija. Hodanje se pretvara u poskok, trčanje, skokove, a svakodnevni pokreti dugotrajnim ponavljanjem uz harmonično uobličavanje, prelaze u viši stepen kretnih formi i oblika, završavajući na kraju kao plesno umetničko delo.

Ples svakome pruža mogućnost da uživa u određenom ritmu, estetski oblikovanim i stilizovanim pokretima. Ples je spona između ljudi, psihički i fizički rekreira, razvija sluh, smisao za ritam i muziku, uzdiže nivo opšte kulture…

Ples je aktivnost u kojoj sva čula uživaju.